Nasze Cele

Integracja uczniów w społeczności szkolnej,
Pomaganie uczniom w rozwoju intelektualnym i społecznym,
Edukacja na temat składników odżywczych w jedzeniu,
Uświadamianie dzieciom i młodzieży jaką
zdrowie fizyczne i psychiczne odgrywa ważną rolę,
Zachęcenie do aktywności fizycznej,
Przedstawienie świadomej diety.