O Nas

Uczęszczamy do klasy IIIB i IIIC
w Zespole Szkół nr 4
im. obrońców Mławy z Września 1939r.
W Mławie.
Projekt pt.
"W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch"
powstał w porozumieniu z platformą
"Zwolnieni z Teorii". Polega na
uświadamianiu dzieciom i młodzieży
jak zdrowie psychiczne i fizyczne
odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas.